Počitadlo

Statistika

TOPlist
TOPlist

Ozdobné otvírání

Tento tag se vloží v Hlavním nastavení do záhlaví


  

<meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">
 <meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">

"Duration" určuje délku otvírání, optimální je  3

"Transition" určuje tvar přechodu. 


Transition

1 - čtvercové otvírání ze středu

2 - kruhové otvírání z okrajů ke středu

3 - kruhové otvírání ze středu k okrajům

4 - rovné, zdola nahoru

5 - rovné, shora dolů

6 - rovné, zleva doprava

7 - rovné, zprava doleva

8 - lamely, zleva doprava

9 - lamely shora dolů  


 

 

 

  Přechod - hvězda

 

<meta http-equiv="Page-Enter" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=3)">

<meta http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Iris(irisStyle =STAR Duration=3)"> 

 


 

 Přechod  - prolínání

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=3)">

 <meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=3)">

 


 

 

 

 

 
**