Počitadlo

Statistika

TOPlist
TOPlist

Písmo, text

FONT - písmo

font-family - rodina písma

serif - patkové písmo   (Times New Roman)

sans-serif - bezpatkové písmo ( Arial, Arial CE,Arial Narrow, Verdana, Helvetica)

monospace - neproporcionální písmo (Courier, Courier new)

cursive - ozdobná kurzíva (Comic Sans)

fantasy - ozdobné písmo (Western)

Některé prohlížeče nepodporují všechny druhy písem, je vhodné proto uvádět více druhů:

Pak zapíšeme takto :  {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}


font-style  - způsob písma

 

normal - normální

italic - kurzíva

obligue - skloněné písmo

zápis:   {font-style:italic;}


 

font-variant:

normal- normální

SMALL-CAPS  - kapitálky

 {font-variant:small-caps;}


 

font-size: velikost písma se dá určit několika způsoby. Slovně

xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large

Mě se zdá mnohem jednodužší určovat velikost písma počtem pixelů. Velikost se tak dá určit mnohem přesněji.

 {font-size: 16px;}


 

font-weight:  (tloušťka písma)

 normal - normální

bold - tučné

{font-weight: bold;}


 

T E X T

 

Pro text je ještě několik dalších možností výzdoby 

letter-spacing: 1px  - rozestup písmen

text-transform: none = bez úprav,  uppercase = velká písmena

text-decoration: none = bez změny,  underline = podtržení

text-align: = umístění textu -  left (vlevo), center (na střed) a right (vpravo).

 

Zápis hlavního nadpisu pak může vypadat takto:

h1 {color:Black; font-style:italic; font-weight:bold; font-size:30px; font-variant:small-caps; letter-spacing:2px;
text-transform:uppercase; text-decoration:underline; text-align: center;}

 

 

 
**